meer dan 20.000 tevreden klanten
niet goed geld terug (bij online bestelling)
2 echte winkels
koop bij een Belgische winkel

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Babazou

  1. Organisatie en toepassing

Dit wedstrijdreglement bevat de algemene deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden georganiseerd door Babazou, met adres Sint-Dionysiusstraat 49, Sint-Denijs-Westrem, België. De deelname aan voormelde wedstrijden veronderstelt de kennisname en aanvaarding van zowel het algemene wedstrijdreglement als eventuele bijzondere wedstrijdreglementen alsook de aanvaarding van alle beslissingen m.b.t. de wedstrijd. De deelnemers bevestigen eveneens de kennisname en aanvaarding van Babazou’s algemene voorwaarden (dit doc beschikbaar maken op website!)

Daarnaast kunnen voor bijzondere wedstrijden bijzondere wedstrijdreglementen gelden, waarbij dit algemene reglement als aanvulling op het bijzonder reglement geldt. Indien er tegenstrijdigheid bestaat tussen dit algemene wedstrijdreglement en een bijzonder wedstrijdreglement en/of het bijzonder reglement afwijkt van het algemene, heeft het bijzonder reglement voorrang.

  1. Deelname

De wedstrijden van Babazou staan in principe open voor iedere natuurlijke persoon die op het ogenblik van de wedstrijd 16 jaar of ouder en die zijn woonplaats in België heeft. Met uitzondering van:

  • Personeelsleden en medewerkers van Babazou Sint-Denijs Westrem, Lochristi en Maldegem.
  • Personeelsleden en medewerkers van leveranciers die het aan evenement Babazou Late Night Shopping deelnemen.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd van Babazou, voor zover ze voorafgaan uitdrukkelijke toestemming kregen van hun ouders, hun voogd en/of de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent. Wanneer een minderjarige deelneemt, wordt deze toestemming veronderstelt. Babazou kan steeds de schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen en bij gebrek aan bewijs hiervan binnne een redelijke termijn, de deelname aan de wedstrijd dan wel het recht op de prijs hiervan ontzeggen.

De deelname aan de wedstrijd gebeurt ter persoonlijke titel. Slechts één gezinslid of één van de personen wonend op hetzelfde postadres kan een prijs winnen binnen dezelfde wedstrijd, waarbij de datum van de deelname als criterium geldt. Dezelfde natuurlijke persoon die meerdere e-mailadressen hanteert; wordt uitgesloten van de wedstrijd.

Deelnemen aan de wedstrijd is enkel mogelijk via Babazou website en en/of social media indien van toepassing, behalve wanneer hierop een uitzondering werd voorzien. Babazou neemt enkel de volledig ingevulde deelnemingsformulieren in aanmerking, die voor de aangeduide einddatum van de wedstrijd ontvangen worden. Babazou behoudt zich het recht voor personen te weigeren tot deelname aan haar wedstrijden.

De persoonlijke gegevens die de deelnemer opgeeft moeten correct zijn. Dit betekent dat haar/zijn persoonlijke gegevens correct en waarachtig moeten zijn en dat zij/hij gegevens invult op basis van de persoon die zij/hij is en niet met de gegevens van een derde. Wanneer duidelijk is dat de opgegeven gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer men deelneemt onder een naam die niet haar/zijn naam is, wordt men van de wedstrijd uitgesloten en verliest men het recht op deelname en op eventuele prijs.

Aan de deelname is geen aankoopverplichting verbonden.

  1. Wedstrijd

Het verloop van de wedstrijd is afhankelijk van de specifieke wedstrijd.
Voor de wedstrijd Babazou Late Night wordt gewerk met een kennisvraag:

Bij een kennisvraag dient de deelnemer het juiste antwoord te geven. Wanneer meerdere deelnemers de kennisvraag correct beantwoorden, worden de winnaars bepaald door uitloting op basis van deelnemers met een juist antwoord. De vragen en oplossingen en hun eventuele wijzigingen, kunnen geen voorwerp zijn van betwisting. In alle gevallen van twijfel of vergissing over het juiste antwoord of de aanduiding van de winnaars kunnen de organisatoren alle maatregelen nemen om een correct verloop van de wedstrijd te waarborgen.

  1. Prijzen

De prijs die Babazou uitreikt is persoonsgebonden en niet mogelijk om de prijs te ruilen, noch om deze in geld om te zetten. Babazou behoudt zich het recht voor om te allen tijde een prijs te wijzigen, om productionele of inhoudelijke redenen en/of in geval van overmacht. Babazou biedt geen enkele garantie m.b.t. een prijs en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele ongevallen en/of schade die ermee verband houdt. Babazou is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor een eventueel gebrek in prijs of indien de prijs niet voldoet aan de verwachtingen van de winnaar.

  1. Toekenning prijzen

Babazou contacteert de winnaar(s) persoonlijk, op basis van de gegevens die werden geregistreerd bij deelname aan de wedstrijd. De persoonsgegevens die de organisator verzamelt, kunnen verwerkt worden voor de afhandeling van de wedstrijd en voor marketing doeleinden, waartegen deelnemers zich schriftelijk kunnen verzetten. Uitslagen en beslissingen van Babazou en/of wedstrijdjury zijn bindend en onherroepelijk en kunnen niet aangevochten worden, om geen enkele reden. Babazou beschikt over de definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting en alle beslissingen m.b.t. de organisatie en bijgevolg zonder verhaal.

  1. Privacy

Babazou respecteert uw privacy. De deelnemer bevestigt dat zijn deelname de toestemming inhoudt om zijn persoonsgegevens te verwerken en op te slaan. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
meer dan 20.000 tevreden klanten
niet goed geld terug (bij online bestelling)
2 echte winkels
koop bij een Belgische winkel